Nødetatene

I nødetatene har det vært mye utfordringer i forhold til blybatterier, dette med bakgrunn i ulike ståsteder og meninger om lading og håndtering av sulfatering.

“Begge bilene har fortsatt disse batteriene stående. Ikke hatt noen problemer så langt. Erfaring når det gjelder batterilevetid på våre biler, er ca. 3-5 år. Så langt har det vel svart til forventningene!”

Kent-Are Stølan, Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Siste oppdatering med Kent-Are Stølan nå medio oktober 2022, Banner batteriene stod i 3 år i mannskapsbilen, batteriene i liften står fremdeles, vi vil følge den framover…

 

“Vi har fulgt Primepower.se sine ladere i mer enn 15 år i dette påbygger miljøet, og dette har bidratt til at reklamasjoner ikke er et tema.”

Ørnulf Johansen, Werk Lørenskog Bertel O Steen.

Optimale start batterier

Vi har hatt et godt samarbeid med Banner via Entrack på Grinder i Solør, dette har vært et samarbeid tuftet på gjensidig forståelse for at kunden skal oppleve forutsigbarhet når blybatterier blir montert som så vel start- som forbruksbatterier.

Banner Buffalo har den egenskapen at de er optimale som start batterier og som forbruksbatterier i et og samme batteri, se tekniske dokumenter.

Ønsker du utvidet informasjon så sender du meg en mail så skal jeg gi deg disse via epost.

 

Starten på noe stort

I 1983-84 var jeg på messe i Tyskland, og der traff jeg Mr. Montgomery fra USA, han satt og brant i et stykke tøy som ble betegnet som PBI, og jeg bråstoppet. Vi fikk god kontakt og jeg tok med meg vareprøver hjem til Norge, hans visittkort, vi hadde ingen eposter den gangen, alt gikk i brevform og Telefax, men kontakten ble gjort og jeg reiset hjem og banket dører….

Historien ser dere resultat av i dag i hver liten og stor kommune, i hvert land rundt oss. Å gjøre innsats i dag uten PBI som beskyttelse er ikke noe tema, godt er det!

Derfor var gleden stor når jeg på messen i 2016 ( PBI hadde egen stor hall til festen for forhandlere og agenter ) møtte gamle kontakter. 

Jeg er ubegripelig stolt av å ha vært en del av dette. I dag henger en PBI jakke på plass med Jens på ryggen som jeg har fått av VIKING Danmark, den skal passes på, jeg lover!

Midt-Hedmark brann og redningsvesen

Espen Kristiansen og hans team har vist tillit etter besøk og gjennomgang av kjøretøy på stasjonen i Elverum. Alt fra 12Volt til 24 volt biler, skal nå Canadus HD-1224 og Primepower ladere, sammen med Banner batterier i DUAL kvalitet, det vil si AGM batterier som har teknikk til å ivareta det parallelle strømtrekket som alltid er ombord ved garasjering, eller klare til utrykning og innsats. 

Vi takker for tilliten og lover å levere det som er forespeilet, nemlig forutsigbar strømforsyning! 

Februar 2021; Espen Kristiansen bekrefter og gir tillatelse til å videreføre erfaringene 

fra installasjoner gitt i 2019 i samtlige biler i etaten. Espen har erfart at vi holdt ord, det er

viktig for meg som skal formidle løsninger for nødetatene. Takk igjen for tilliten Espen! 

 

Mannskapsbil klar for ny strømforsyning

Her vil samme løsning bli montert, Primepower lader på 24Volt fra Primepower og Canadus HD-1224, samt BANNER batterier i DUAL AGM kvalitet fra Entrack på Grinder, skal nå bidra til at teamet på Elverum og resten i Midt – Hedmark brann- og redningsvesen kan konsentrere seg om de oppgaver de skal passe på og ha en forutsigbar og trygg strømforsyning. 

Per Ole Hverberg / Entrack AS-2022

 

Per Ole har hatt noen batteri runder i sin tid, Banner Batterier kan han alt om og er veldig trygg på kvaliteten på disse, alt fra de minste til de store anleggsbatterier i AGM / Gell kvalitet.

 Her er Espen og Per Ole i god dialog og forståelse om hva dette vil gi av resultater i hverdagen. Batterier, lader og Canadus HD-1224 er montert og klargjort i snorkelen, vi gleder oss til hverdagen !

 Legg merke til batteriet for aggregatet på en av bilene, det blir også skiftet til Banner og påmontert Canadus HD.1224, dette vil nå gi samme trygghet som øvrige batterier.

 Tusen takk for starten på et langsiktig samarbeid med Midt- Hedmark brann- og redningsvesen!

 September 2022; Entrack AS har tatt en beslutning i forhold til det de har erfart over tid med Canadus HD-1224, med bakgrunn i denne erfaringen er det besluttet i selskapet at alle Kobelco maskiner over 5 tonn skal ha montert Canadus HD-1224 som en standard. 

Dett vil gi kunden en forutsigbar batteridrift, som igjen gir oppetid og stabilitet i forhold til startbatterier..

Vi takker for tilliten til alle involverte!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batteri for Agregat 

Dette batteriet er erstattet med Banner batteri i AGM kvalitet og montert med Canadus HD-1224. Vi lover at aggregatet starter !

Da jeg havnet på museum

Dette var spesielt; En onsdag i mars 2017 var jeg på Grønland Brannstasjon som nå er museet til brannvesenet.

Vi sitter med en kaffekopp og prater om vinden som blåste i fjor, og så reiser Trond Flaarud seg opp og sier; Jens, kom skal du se på den første PBI hetta som blei laget…;

Da innså jeg at jeg hadde havnet på museet:-)

Til hver og en av dere, jeg er ubegripelig stolt av å kunne si at jeg hadde direkte med dette å gjøre, takk til Marlow Hansen ( Soylen ) som den gang var på Briskeby Brannstasjon på dykker avdelingen, og Thor Brannmann som var brigadesjef på Hovedstasjonen. Begge lyttet til Jens, og det vil jeg ha med meg hver dag.

Begge er borte i dag, men stemmene og bevegelsene deres er med meg …Takk Thor og Marlow…

Problembil

I 2016 var jeg med min kollega Andy Van Elzen fra Canadus Power Systems på besøk hos en typisk brann- og redningsetat i USA, rett utenfor Cleveland. Shaker Heights Fire Dept.

Vi ble forelagt og vist til en av “problem bilene” i parken.

Vi foreslo å endre hele ladesystemet til min løsning, nemlig Primepower 12Volt 20A ABC lader tilpasset 110Volt. Dette sammen med Canadus HD-1224  bidro til at bilansvarlig aksepterte å teste ut konseptet. Han var i utgangspunktet skeptisk da batteri på denne enheten ble skiftet ut hver 6-8 måned. 

18.september er jeg i USA og vil følge opp denne installasjonen, jeg avgir status!

Fremstår fortsatt som nytt

Rett før Julen i 2018 mottok jeg bekreftelse fra bilansvarlig at min, og vår løsning hadde vært betydelig for etaten. Ingen batteribytte, og målinger av kapasitet på batteriet med faste intervaller under hele perioden, og batteriet framstår som nytt uten forringelse.  

Vi takker for den åpenhet som ble vist fra dag 1, og ønsker denne og andre etater som velger vår løsning en god og forutsigbar strømforsyning som er viktig når sekundene teller.

Shaker Heights Fire Dep, Cleveland

sist i september 2022 besøkte vi på nytt stasjonen som har testet vår Canadus HD-1224 over tid på en av deres utvalgte kjøretøy. Denne bilen er utstyrt med strømkrevende apparter når den står garasjert. Dette har bidratt til at batteribytte har vært en del av rutinene fra dag 1. Da vi besøkte stasjonen i 2016 introduserte Andy og jeg Canadus HD-1224, samt Primepower sin ABC lader som jeg fikk sendt over fra Sverige. I hele denne perioden fram til vårt besøk har det IKKE vært batteribytte og enheten framstår med stabil strømforsyning.

På bildet sees fra høyre Chief Patrick Sweeney, Asst Chief Jim Heath, Chief of Fire Maintenance Chuck Bates og Jens Petter Kleven.

Vi gjør oppmerksom på at samtlige av nødetatens kjøretøy nå har montert Canadus HD-1224 på sine utrykningskjøretøy .

Takk til alle som har deltatt, vi er stolte av å bringe dette til våre følgere..

Chuck Bates og Jim Heath

Chuck bates til høyre var av den gamle skolen, vært på stasjonen i 35 år, og da jeg møtte han i 2016 var han positiv til min begrunnelse for det han opplevde i forhold til strømforsyningen på spesielt dette kjøretøyet. Hans faglige bakgrunn tilsa at mine tanker rundt dette kunne sees i sammnheng med det han opplevde ved batteribytte.  Den mottakelsen jeg fikk ved besøket i september gjorde meg ekstra glad fordi vi faktisk hadde bidratt med en varig løsning.

Takk til alle involverte ….

Bertel O Steen

En betydelig aktør i blålys markedet er utvilsomt Bertel O Steen og deres avdeling Werk Lørenskog.

Her bygges det løsninger for et kresent publikum som krever forutsigbarhet og løsninger som skal aktiveres på sekunder når “signalet” går. Jeg er stolt av å ha vært en del av dette miljøet siden 2003, dette med ladesystemer fra Primepower AB i Sverige.

I hovedsak er det Champ 12V 7 A som er benyttet over flere år, og dette fortsetter inn i dette året og sikkert flere år til.

Be gjerne om en referanse og jeg skal opprette kontakt med rette vedkommende som verifiserer dette. 

Statens Vegvesen

Bertel O Steen AS Werk Lørenskog bygger ikke bare for nødetatene, også Statens vegvesen er en betydelig kunde, og her er selvfølgelig også Champ 12Volt 7A end del av strømforsyningen.

Takk til hver og en for tilliten;

Bertel O Steen AS, BRACO brann og redning, Handicare Yrkesbil ( Spesialkjøretøy ) Norsk Scania og Volvo Truck.  

“Jeg begynner å bli voksen, men dette er såpass hyggelig bekreftelse etter mange år med dørbanking at nå kan jeg ikke gi meg!”

Brann- og redningvesenet

I dette miljøet har jeg vandret siden 1992-93 da jeg fikk min horisont utvidet i Brüssel Brannvesen med den gang Brannsjef Hugo van Gompel som var en legende i miljøet på den tiden. Det å være leverandør til nødetatene forplikter, nettopp fordi det er en redningsetat, det være seg i brann eller ulykke, mannskap og utstyr må være på samme lag. Ved å implementere Candadus HD-1224 i batteribankene er vi som leverandør bestemt sikre på at vi leverer trygghet for at de ulike kjøretøyene starter ved utkjøring. 

Løsningen

På dette bildet ser dere den løsningen som er valgt til en kommandobil i et større brann- og redningsvesen. Dette er gjort ca 2,5 år tilbake og det er ikke registrert batteriproblemer eller annet relatert til dette i perioden.

Det er montert Canadus HD-1224 på så vel start som driftsbatterier.

Entrack AS på Grinder gir 3 års garanti på sine AGM batterier mot at det monteres Canadus HD-1224 fra første dag.

Her kan vi gi referanse ved forespørsel.

Bilen er nå skiftet ut etter mange år i tjeneste.

Mer eller mindre Null reklamasjoner

Her ser dere ladere montert, 1 Champ 12Volt 7A på hvert batteri. Dette er samme utgave som på 24Volt, den er da litt større selvfølgelig og på 20A.

Det som er grunnen til at disse laderne er valgt over mange år hos Bertel O Steen er det faktum at reklamasjoner er mer eller mindre null gjennom disse årene, det er faktisk sant!

Jeg formidler gjerne kontakten om det tviles!

En annen viktig faktor for at Primepower Champ er attraktiv er er det faktum at den takler parallelle laster, det vil si kontinuerlig strømtrekk fra påbygget under lading, for eksempel Locus og radio med mer.

Politiet

Politiets VITO og Sprinter har fått strømsforsyning via Champ ladere siden 2003. I 2016 overtok Egil Verne stafettpinnen, jeg begynner jo å bli en litt eldre ungdom:-) At Egil Verne tok dette videre er jeg trygg på er en klok løsning….

Det er alltid en god følelse i maven når jeg går ut døren fra Werk Lørenskog etter en prat og en latter fra teknikere som jeg har fulgt over mange år, noen er nykommere, men stammen er de samme gutta, det betyr at det meste blir gjort riktig der i gården!

Dere skal alle ha takk for tilliten gjennom mange år!

AMBULANSE

“Tiden går og Gjensidige består” ble det sagt baover i tid, Gjensidige er fremdeles å stole på, og med “det store brannløftet” i 2016 der Gjensidige var sitt ansvar bevisst ble mye utsyr levert til ulike redningsvesen i landet.

Beskrivelsen under er tilbake i tid, men jeg håper at 2023 kan bli det året da vi er tilbake hos de ulike aktørene på påbygg. 

Hvordan ambulansene framstår i forhold til så vel start som driftsbatterier i dag på hell av 2022 er jeg usikker på, men jeg håper erfaringen er god hos den enkelte bruker.

Etter samtale med Helse Fonna i disse dager er de fremdeles gode venner av Canadus HD-1224. De monterte tilbake i 2014 på samtlige av sine ambulanser den gangen, inklusive Amarok fra Handicare.

Historien bakover i tid;

…….Handicare, en av Norges ledende selskaper innen biltilpasning med 12 lokasjoner i Norge, benytter Canadus i sine leveranser.

VW Amarok ambulanse, en ny generasjon ambulanse med innovative løsninger som er blitt godt mottatt i markedet. Vi har vært leverandør av Canadus HD-1224 over flere år til Handicare AS,  noe vi er svært stolte over. Selvfølgelig skal vi gjøre vårt beste for å beholde den posisjonen og bidra til enda flere fornøyde Handicare kunder.

Roger Pettersen, Handicare, er på vei til ambulansetjenester i hele landet, og med på reisen er Canadus HD-1224, dette for å gi kunden optimal forutsigbarhet i forhold til så vel start- som forbruksbatterier. Det monteres 2 x Canadus HD-1224 i hver VW Ambulanse.

Denne tilliten skal passes godt på, jeg lover!

Brannbiler fra BRACO på Lierskogen

Jeg takker spesielt BRACO for den tillit de har vist over tid ved å bruke Primepower Champ 24Volt 20A lader til sine påbygg, og selvfølgelig Canadus HD-1224 som et forebyggende tiltak for å motarbeide sulfatering.

Samarbeidet har vart noen år, og jeg skal gjøre mitt for å beholde den tilliten..

Ved inngangen til 2023 vil jeg forsøke å komme i posisjon igjen etter en periode på 2 år vi alle kunne vært foruten, men jeg er evig optimist og håper BRACO kommer tilbake..

Glåmdal Brannvesen IKS

 

Varabrannsjef Arnfinn Strømstad og hans kollegaer tok oss vennlig i mot og vi fikk anledning til å vise så vel Canadus HD-1224 og Primepower ladere i 12volt og 24volt versjonen som et alternativ til det de kjenner fra tidligere.

Jeg føler meg på trygg grunn når jeg sier at dette kommer til å bli en løsning de vil bli fornøyd med. I en nødetat er det selvfølgelig av stor betydning at strømforsyningen på utrykningskjøretøy er forutsigbar, det tar vi på alvor!

 

Jeg kommenterte SCANIA mannskapsvogna som framstod i perfekt stand, denne blir polert med jevne mellomrom og alderen på bilen overrasket. Vognhallen og utstyr passes på, og hver fredag er det vask og stell, det så vi tydelig ved besøket.

Ny Snorel fra Braco 

Det var en stolt Arnfinn som tok oss opp til den nye liften som er levert i disse dager. Dette var en presentasjon jeg satte spesielt pris på i og med at jeg presenterte denne type snorkel tilbake til 1983-84. COMET i Namür i Belgia bygde en 27mtr snorkel på Reanult Chassis med nedsenket hytte som jeg kjørte land og strand rundt og presenterte. Det var jo en utfordring i seg selv med Chassis fra Renault, en G290 og en prinsipp på snorkel som tidligere aldri var vist i Norge. Men optimist var jeg! 

Gratulerer Glåmdal og Kongsvinger, dere har lovet meg 42 mtr opp til sommeren, jeg kommer!

Kommandobilen 

Som et starks tilltak ble det besluttet å montere Canadus HD-1224 på batteribanken for å mulig rette opp noe av utfordringene innen strømforsyning som har fulgt denne bilen over en tid.

Vi skal følge dette opp sammen med Glåmdal og Kongsvinger.

Mannskapsvogn fra Scania 

 

Her gikk jeg på en smell når jeg tippet alderen på denne bilen, jeg skal ikke si hvor langt jeg var fra virkeligheten, men det var et godt stykke. Her har Glåmdal Brannvesen vist seg fra sitt beste ved å virkelig ta vare på en solid enhet som framstår i topp skikk.

Glåmdal Brannvesen har fredagsrutiner på stasjonen som gir disse resultatene, rent og ryddig i hver krik og krok!

Her er hele mannskapet aktivt med på å skape et miljø som tar vare på så vel mannskap som utstyr.

Tusen takk for meg, og takk for den tillit dere har vist, den skal pleies etter beste evne! 

Vil du vite mer?

For en som ikke ser hele bildet ved bygging av denne type kjøretøy fra bunnen av vil dette virvaret av ledninger i mange farger og koder virke som et kaos, men her er det stramt program, og hver eneste tekniker har sin plass og vet nøyaktig hvor hver kabel skal på plass.

I dag er det Egil Verne AS som viderefører Primepower ladere til Bertel O Steen AS Werk Lørenskog. Jeg har med meg utvalgte ladere for Nødetatene inn i 2019, og i kombinasjon med Canadus HD-1224 skal dette bidra til forutsigbare løsninger for byggere. Jeg ser virkelig fram til besøke etatene på min ferd.

Vil du vite mer rundt dette så send meg en mail jens@jenskleven.no eller ring 9323 1344 så skal jeg forsøke å bidra med løsninger. 

CANADUS HD-1224

Batterisvikt kommer alltid ubeleilig, og nye batterier er kanskje ikke tilgjengelig der og da.

Besøk Canadus

 

EG ELECTRONICS

EG Electronics er en betydelig aktør i Auto markedet og har kontorer i 6 land med hovedkontor i Spånga i Sverige.

Besøk EG Electronics