Canadus HD-1224

En sann venn av blybatterier i alle versjoner

Støtter alle type batterier med:

  • Gel
  • Bly/syre
  • AGM teknikk
  • Våte åpne batterier
SE FORKLARINGSVIDEO

Årene som kommer  vil sette en ny kurs for oss alle, Canadus Power Systems og Merlin Solar har utviklet en ny generasjon energi paneler "Smart Energi".  Canadus HD-1224 er en viktig del i dette, og tar hånd om de batteriene som har bly/syre som base. Med "Smart Energi " panelene kan vi gi litium batterier den nødvendige strømforsyningen i oppstart som denne batteriteknikken krever. Linjeproduksjon hos Volvo Truck,Mack Trucks, etablert hos Renault Trucks, en del av garanti grunnlaget hos Norsk Scania,  BussBygg på Skåla monterer Canadus HD-1224 i sine påbygg der det er montert batteribank, og har gjort det i mange år, faktisk mer enn 13 år!  Entrack AS med sine Banner batterier gir 3 års garanti mot at Canadus HD-1224 monteres fra første dag i sine batterier. .....Som en bekreftelse på at vi er på riktig side av problematikken rundt sulfatering så har to av de virkelig store aktørene i USA, nemlig Volvo Truck Nord Amerika og MACK Truck Nord Amerika besluttet å montere Canadus HD-1224 i linjeproduksjon på samtlige modeller ved alle sine fabrikker. Du finner pressemeldingen på begge aktørene under Dokumenter. Forsvaret har konkludert Canadus HD-1224 etter omfattende installasjoner og resultater av disse.

 

Det er dokumentert betydelige besparelser og liten eller ingen batteri bytte etter at det ble besluttet å montere Canadus HD-1224 i Forsvarets enheter.

Takk alle for tilliten, jeg og Canadus teamet lover å levere i framtiden!

 

Ved inngangen til 2023 har vi passert 725 000  enheter Canadus HD-1224 i det globale OE markedet gjennom Volvo Truck. Det er betydelig for alle involverte, natur og miljø og redusering av uttak av bly fra gruvevirksomhet. Se bekreftelsen under, om ønsker du denne elektronisk , send meg en e-post på jens@jenskleven.no 

Tusen takk til alle involverte for den tillit som er vist oss i Canadus Teamet, velkommen inn i 2023.

Vi skal vise styrke!

Våre Energi matter fra Merlin i kombinasjon med vår Canadus HD-1224 vil sekundær batterier i alle applikasjoner som ikke har tilgang til landstrøm få nødvendig tilgang til strøm og holde batterispenningen  på topp, vi beregner ditt behov, og du vil få en komplett løsning. Du kan lese mer på siden vår om denne løsningen.

 

 

Med solid dokumentasjon kan vi vise til et betydelig kutt i bruk - og utvinning av bly via den miljø satsningen som Volvo / Mack Trucks har bidratt med via linjeproduksjon og bruk av Canadus HD-1224 som minimaliserer bruk av bly ved at blybatterier står betydelig lenger i applikasjonene som igjen bidrar til betydelige kutt. USArmy har gjennomgått vår løsning og gitt tillatelse å vise til testen med detaljer. Vi har satt et 5 års perspektiv på batteriene, men det kan med rimelig sikkerhet økes.

 

Hva gjør Canadus HD-1224 rent teknisk?

Canadus HD-1224 forhindrer og reverserer et fenomen som oppstår i alle batterier når det lades eller utlades. Dette fenomenet kalles sulfatering. Det er en bi prosess som er en konsekvens av hvordan et batteri kan lagre og gi fra seg energi. I praksis vi dette bety at fra første lading av batteriet vil det oppstå en sulfateringsprosess.

Canadus Power Systems I USA har utviklet teknikken som er patentert og valgt av Volvo Truck i de globale fabrikkene for montering i hver og en av tunge lastebiler, det inkluderer også Mack Trucks.

Tallene under viser med all tydelighet at Canadus HD-1224 har, og kan videre, bidra med betydelige kutt i bly forurensningen, samt bidra svært positivt til miljøet ved at produksjonen av bly reduseres betydelig. Om Canadus HD-1224 benyttes i større grad vil tallene selvfølgelig også bli betydelig større.

 

Vår CEO Dr. Dr. Jack A. Scott har sett på tallene, og oppsummert hva vi har bidratt med så langt. Dette ble beregnet ut i fra 600 000 enheter montert, nå har vi passert 725 000 enheter, det betyr en betydelig økning og bidrag til miljøet. 

Not all 600,000 units went to 24-v systems as some were sold in the US for 12-v systems, however, I think most class-8 trucks have 4-batteries each.

That would be 2,400,000 batteries exposed to pulse technology.

 

If we extend battery life by an average of 2-years, we’ve eliminated the manufacturing of 4,800,000 batteries.

 

Here are the environmental impacts for that many batteries weighing 55-lbs each (25 kg)

24 kg CO2 generated per battery produced = Reduction of 115,200  tons of CO2 due to 4.8 million batteries eliminated

0.71 tons of earth mined per battery produced = Reduction of 3,408,000 tons of earth not mined due to 4.8 million batteries eliminated

 

 

Ved inngangen til 2023 er jeg stolt av å kunne presentere to betydelige aktører i Autoindustrien som har valgt å bruke tid og resurser på å videreføre teknologien som Canadus Power Systems har utviklet. "Sure Start" er et komplett alternativ til krevende brukere som forventer forutsigbare løsninger over tid. KGK.se samt Egelectronics.com skal videreføre våre produkter i sine respektive markeder. Jeg skal være med en periode, og sammen med dyktige kollegaer skal vi sammen sette en agenda for sikker og forutsigbar strømforsyning i ulike enheter der blybatterier er en primær, eller sekundær energikilde. Besøk gjerne nettsidene til KGK.se og EGElectronics, bli kjent med hva markedet kan bidra med for din bedrift. 

Jenskleven.no skal være aktiv i Norge, du er selvfølgelig velkommen til rette spørsmål direkte til meg. jens@jenskleven.no  

 

 

“Etter flere år med å bruke Canadus sammen med Banner 59201 Running Bull-batteriet for bobiler, har Entrack oppnådd erfaring og resultater som Entrack gir en
3 års garanti på BANNER Running Bull-batterier montert med Canadus.” Erfaringene er også gjort på tunge kjøretøy som buss og last.

I tillegg har jeg merket en reduksjon i dieselforbruket, dette etter at jeg installerte Candus HD-1224 på privatbilen,

PER OLE HVEBERG
Salg / Support 

Entrack AS avd. Grinder

Som et resultat av år med montering av Canadus HD-1224 på så vel egne installasjoner som hos kunder, så har ENTRACK AS besluttet å montere Canadus HD-1224 på samtlige nye maskiner over 5 tonn framover i tid.

Fra juni /juli 2023 deler ENTRACK AS Kramer sitt maskinprogram med H&H Makin AS, videreføringen blir gjort på dette maskinprogrammet hos ENTRAK AS, noe som vil styrke den posisjonen som Canadus HD-1224 har i dag.

Vi er ydmyke for den beslutningen, og skal videreføre solide resultater for hvert enkelt batteri som blir tilført Canadus HD-1224, vi lover! 

Tusen takk til alle som har bidratt til beslutningen, vi skal levere forutsigbare BANNER batterier, det vil gi kunden økt veridskapning og samtidig betydelig resultat for miljøet. 

SULFATERING FORKLART

Dette eksemplet viser HD-1224’s effektivitet på et nytt AGM batteri som etter få måneder hadde sunket til lavere kapasitet enn spesifisert; en direkte følge av sulfatering. Så snart Canadus HD-1224 var installert, forbedret HD-1224 batteriets kapasitet tilbake til spesifisert verdi, noe grafen viser.

 

Dette skjedde over en periode på ti måneder.

 

Ved inngangen til 2023 er det levert mer enn

725 000 enheter i OE produksjon og ettermarkedet Globalt. Vi mottar stadig bekreftelse på at Canadus HD-1224 har de egenskapene vi forespeilet ved oppstart. Testen kan overleveres komplett med all nødvendig dokumentasjon, og stilles til rådighet for OEM markedet mot signatur på konfidensiell behandling. Ta kontakt på jens@jenskleven.no og jeg vil sørge for at materiell fristilles.

CANADUS SURE START LØSNING

Canadus Power Systems sin løsning “sure start” endret det som endres kan i forhold til alternativ energiforsyning via ” Energi Paneler” Disse er utviklet etter strenge krav fra USArmy og skal være et av tiltakene for å redusere bly omsteningen i startbatterier for kjøretøy som ikke er garasjert. Vi har levert mer enn 600 komplette enheter, og det er bare starten på et prosjekt vi skal følge nøye. Presentasjonen gir deg et godt grunnlag for å ta beslutning. Velkommen til jens@jenskleven.no for å få tilsendt mer informasjon.

Batteriløsning i et komplett system

Denne prsentasjonen skal gi deg som bruker en optimal løsning i forhold til strømforsyning og batteridrift. Markedet krever løsninger som gir en forutsigbar drift, og når vi har aktører som Volvo og Mack trucks på OE siden, og i tillegg er 100% valgt og godkjent av USArmy, så skulle det meste ligge til rette for at vi skal løse ditt behov for strømforsyning, det være seg i en moderne lastebil, en varebil, eller en el-bil i så vel privat eie, eller som nyttekjøretøy. 

Velokommen til en presentasjon…..

Hva er Canadus 1224?
Det har fram til nå vært mangelfullt med skikkelig dokumentasjon på effekten av dette og mange har både synset og ment om Canadus 1224.

Nå derimot er dokumentasjonen på plass og det er svært sannsynlig at Canadus 1224 har en positiv effekt på batteriene.

Kort fortalt så begrenser Canadus 1224 sulfateringen som starter når batteriets kapasitet faller under ca 80%.

Markedet (bobilbrukeren) stiller seg også svært positivt til å ha montert Canadus 1224.

Nå som det monteres Lithium batterier på bodelsiden er det av vesentlig betydning at det monteres Canadus HD-1224 på startbatteriet , dette fordi AGM batteriet styrer prosessen med korrekt lading via Smart Shunt til Lithium batteriet. send meg gjerne en mail på jens@jenskleven.no  så skal jeg sende deg informasjon. På min facebookside ligger det bekreftelse fra NAF på at AGM batteriet er fritt for sulfatering, eller indre motstand. Dette gjør verdikjeden opp mot Li-tium batterier ustabil.  

 

 

Øk levetiden på ditt batteri med opptil 7-10 år!

Sulfatering hindrer ladestrøm til battericellene, dette vil igjen gi mindre ampere (Ah) til rådighet. Du må lade oftere, og etter en tid er batteriskifte med dertil kostnader eneste løsning.

Batterisvikt kommer alltid ubeleilig, og nye batterier er kanskje ikke tilgjengelig der og da.

.

I september 2021 mottok vi vår nye Dethleffs Sunlight T68 2021 model som har startbatteri i AGM kvalitet og Litium batteri på 100Ah som strømforsyning til bodelen. Her skal selvfølgelig Canadus HD-1224 monteres på startbatteriet på fra dag 1! Med Litium batterier som bodelsbatteri er det en markant forskjell på strømforsyningen, såpass at vi ikke vil montere energimatter på taket før vi har evaluert sesongen, så langt er et 100Ah Litium batteri montert hos FERDA optimalt. Vi gjør oppmerksom på at det er viktig å montere Canadus HD-1224 på startbatteriet da dette er en viktig faktor for stabil drift og strømforsyning mot Litiumbatterier. NAF har egne tester på dette som jeg har lagt ut på min facebook side, både på Jens Petter Kleven, men også på Kleven Trading.   

Når Canadus HD-1224 er montert vil den straks begynne prosessen med å desulfatere hver og en battericelle, dette vil igjen gjøre alle cellene mottakelige for ladestrøm som igjen vil gi korrekt sluttspenning ved lading, 14,4 ( 28,8 ) volt, og dette vil igjen gi batteriet den oppgitte Ah verdien og når cellene er frie for sulfatering vil det samme batteriet tåle ekstrem kulde, faktisk forbi minus 50 grdr, så skal du til Sibir så monter en Canadus HD-1224 før du drar:-) Summen av dette gir de verdier som bidrar til at dine start /forbruksbatterier optimale verdier over tid, faktisk flere år over ordinær levetid.    

BATTERITEKNOLOGI I UTVIKLING

Lastebil flåter krever stabilitet og forutsigbarhet. Her er beviset!

CANADUS HD-1224

Batterisvikt kommer alltid ubeleilig, og nye batterier er kanskje ikke tilgjengelig der og da.

Besøk Canadus

 

EG ELECTRONICS

EG Electronics er en betydelig aktør i Auto markedet og har kontorer i 6 land med hovedkontor i Spånga i Sverige.

Besøk EG Electronics