Canadus HD-1224

En sann venn av blybatterier i alle versjoner

Støtter alle type batterier med:

  • Gel
  • Bly/syre
  • AGM teknikk
  • Våte åpne batterier
SE FORKLARINGSVIDEO

 

 

 

 

Det er montert mer enn 850 000  enheter Canadus HD-1224 i det globale OE markedet gjennom Volvo Truck / Mack Trucks. Det er betydelig for alle involverte, natur og miljø og redusering av uttak av bly fra gruvevirksomhet.

Kontakt meg på jens@jenskleven.no så sender jeg dokumentasjon på miljøeffekten av installasjonene som er gjort, og vil bli gjort i 4 nye år.

Tusen takk til alle involverte for den tillit som er vist oss i Canadus Teamet

Hva gjør Canadus HD-1224 rent teknisk?

Canadus HD-1224 forhindrer og reverserer et fenomen som oppstår i alle bly-syre batterier når det lades eller utlades. Dette fenomenet kalles sulfatering. Det er en bi prosess som er en konsekvens av hvordan et batteri kan lagre og gi fra seg energi. I praksis vi dette bety at fra første lading av batteriet vil det oppstå en sulfateringsprosess.

 

If we extend battery life by an average of 2-years, we’ve eliminated the manufacturing of 4,800,000 batteries.

Here are the environmental impacts for that many batteries weighing 55-lbs each (25 kg)

24 kg CO2 generated per battery produced = Reduction of 115,200  tons of CO2 due to 4.8 million batteries eliminated

0.71 tons of earth mined per battery produced = Reduction of 3,408,000 tons of earth not mined due to 4.8 million batteries eliminated

 

 

“Etter flere år med å bruke Canadus sammen med Banner 59201 Running Bull-batteriet for bobiler, har Entrack oppnådd erfaring og resultater som Entrack gir en
3 års garanti på BANNER Running Bull-batterier montert med Canadus.” Erfaringene er også gjort på tunge kjøretøy som buss og last.

I tillegg har jeg merket en reduksjon i dieselforbruket, dette etter at jeg installerte Candus HD-1224 på privatbilen,

PER OLE HVEBERG
Salg / Support 

Entrack AS avd. Grinder

Som et resultat av år med montering av Canadus HD-1224 på så vel egne installasjoner som hos kunder, så har ENTRACK AS besluttet å montere Canadus HD-1224 på samtlige nye maskiner over 5 tonn framover i tid.

Fra juni /juli 2023 deler ENTRACK AS Kramer sitt maskinprogram med H&H Makin AS, videreføringen blir gjort på dette maskinprogrammet hos ENTRAK AS, noe som vil styrke den posisjonen som Canadus HD-1224 har i dag.

Vi er ydmyke for den beslutningen, og skal videreføre solide resultater for hvert enkelt batteri som blir tilført Canadus HD-1224, vi lover! 

Tusen takk til alle som har bidratt til beslutningen, vi skal levere forutsigbare BANNER batterier, det vil gi kunden økt veridskapning og samtidig betydelig resultat for miljøet. 

SULFATERING FORKLART

Dette eksemplet viser HD-1224’s effektivitet på et nytt AGM batteri som etter få måneder hadde sunket til lavere kapasitet enn spesifisert; en direkte følge av sulfatering. Så snart Canadus HD-1224 var installert, forbedret HD-1224 batteriets kapasitet tilbake til spesifisert verdi, noe grafen viser.

 

Dette skjedde over en periode på ti måneder.

Testen var grunnlaget for beslutningen som ble tatt av Mack Trucks og OE produksjon i Nord Amerika på samtlige av deres fabrikker.

 

.

CANADUS SURE START LØSNING

Canadus Power Systems sin løsning “sure start” endret det som endres kan i forhold til alternativ energiforsyning via ” Energi Paneler” Disse er utviklet etter strenge krav fra USArmy og skal være et av tiltakene for å redusere bly omsetningen i start batterier for kjøretøy som ikke har tilgang til ekstern lading. Vi har leverer kontinuerlig komplette “sure/start” til USArmy.

Batteriløsning i et komplett system

Velkommen til presentasjon…..

Bruk av Canadus i blybatterier

Undertegnede har fulgt Kleven Trading siden 1999 og utviklingen av batterikondisjonerer Canadus HD-1224 tett.

For lastebiler med Canadus installert er det erfart at nedetid på grunn av defekte batterier er vesentlig redusert, noe som er avgjørende for den daglige driften for lastebileiere. Nedetid betyr tapte inntekter i en bransje som sliter med små marginer. At Norsk Scania har dette som standard for alle sine kjøretøy som går på serviceavtaler, og Volvo Trucks har dette som standard installasjon fra fabrikk, viser betydningen av Canadus i bruk.

Med Canadus montert, vil det i mange tilfeller forlenge batterienes levetid med flere ganger sett opp mot batteribruk uten. På denne måten reduseres uttak av nye batterier, og derigjennom redusere uttak av mineraler til batteribruk. Videre er forlenget utnyttelse av batterier positivt for miljøet da uttaket av mineralet kan reduseres betydelig samtidig som CO2-utslipp i utvinningsprosessen reduseres.

Canadus i bruk er et bevis på et miljømessig godt tiltak som også er økonomisk fornuftig for brukerne.

Med vennlig hilsen
Norges Lastebileier-Forbund

Dag Nordvik
Fagsjef teknikk

Volvo trucks OE –  og ettermarked

4. februar 2019 etablerte Volvo NA ( North America ) Canadius HD-1224 inn i sitt program på OE markedet, så ble testene videreført til Mack Trucks, og tilsvarende OE produksjon ble besluttet og iverksatt.  

Øk levetiden på ditt batteri med opptil 7-10 år!

Et eller flere batterier med “friske” celler gir ladestrøm til battericellene uten indre motstand, dette vil igjen gi økt ampere (Ah) til rådighet, betydelig oppetid og med det en økonomisk gevinst. Konsekvensen av å drifte et sufatert batteri eller flere, er at du må lade oftere, og etter en tid er batteriskifte med dertil kostnader eneste løsning, Canadus HD-1224 gir stabilitet og sunn økonomi, miljøgevinsten er betydelig. Monter Canadus HD-1224 fra dag 1 og med det får du en betydelig bedre batteriøkonomi. 

Batterisvikt kommer alltid ubeleilig, og nye batterier er kanskje ikke tilgjengelig der og da.

Når Canadus HD-1224 er montert vil den straks begynne prosessen med å desulfatere hver og en battericelle, dette vil igjen gjøre alle cellene mottakelige for ladestrøm som igjen vil gi korrekt sluttspenning ved lading, 14,4 ( 28,8 ) volt, og dette vil igjen gi batteriet den oppgitte Ah verdien, et ventilregulert AGM / Gel batteri, eller batteri med åpen cellestruktur på eksempelvis 100Ah vil avgi den energien.

BATTERITEKNOLOGI I UTVIKLING

Lastebil flåter krever stabilitet og forutsigbarhet. Her er beviset!

CANADUS HD-1224

Batterisvikt kommer alltid ubeleilig, og nye batterier er kanskje ikke tilgjengelig der og da.

Besøk Canadus

 

EG ELECTRONICS

EG Electronics er en betydelig aktør i Auto markedet og har kontorer i 6 land med hovedkontor i Spånga i Sverige.

Besøk EG Electronics