Mack & Volvo trucks (NA)

Dette er to betydelige aktører på det Amerikanske kontinentet og med dette har Canadus HD-1224 virkelig fått godt feste i et seriøst marked. Vi er svært stolte av denne tilliten, og de som kjenner til de amerikanske kravene til ulike produkter forstår at dette har vært en krevende prosess før linjeproduksjon. Kravene fra de tekniske spesifikasjonene har vært en utfordring, men vi har klart det tidligere, og klarte det denne gangen også, takket være et optimalt samarbeid med våre egne ingeniører, men også de fra fabrikkene.

Mack Trucks gjør Canadus HD-1224 til standard på alle Mack modeller

For å maksimere opptid og vesentlig øke levetiden til det elektriske lade systemet på våre lastebiler vil Mack Trucks benytte Canadus HD-1224 som standard på alle våre Mack® modeller.

Canadus HD-1224 reduserer og reverserer effekten av sulfatering, gir syre batterier lengre levetid og overlegen ytelse. Mack annonserte dette på ExpoCam 2019 11-13 April 2019 i Montréal. 

“Sulfatering er en av de vanligste grunnen til at bly-syre batterier feiler.” sier Roy Horton, Direktør for produkt strategi i Mack Trucks. “Ved å bruke anti sulfaterings teknologi kan vi øke levetiden med opptil to gangen og bidra til å unngå startvansker.” 

Sulfatering kommer av at sulfat krystaller, et bi-produkt av vanlig batteri drift, bygger seg opp på batteriets bly plater. Etterhvert som mer sulfat krystaller samler seg vil batteriet miste evnen til å ta imot strøm. Man vil da ikke klare å full lade batteriet, som dermed fører til kortere levetid.

Canadus HD-1224 slipper ut høy frekvens pulsteknologi for å fjerne sulfat krystallene som fører til at batteriet igjen klarer å lades helt opp. Dette resulterer i en vesentlig økning i levetid og ytelse.

Fulle “friske” batterier reduserer også slitasje på andre elektriske komponenter, som for eksempel dynamo og tenningen, som igjen forlenger deres levetid. 

Dette blir standard på alle Mack modeller fra og med andre kvartal 2019.

Noen av dere vet at Mack Trucks er enn del av Volvo Truck, og som en naturlig følge av de resultatene som er erfart hos Volvo var linjeproduksjon hos  Mack Trucks et faktum, noe vi er svært stolte av å kunne dokumentere. Se denne linken under

Kilder: Macktrucks.com, Transport Topics

Mack Trucks

Mack Trucks er en av Nord Amerikas største produsenter av tung klasse 8 lastebiler, motorer m.m. Mack selges og opererer i mer enn 45 land rundt om i verden og er grunnlagt helt tilbake i 1900.

Mack er en del av Volvo Gruop, en av verdens ledende produsenter av lastebiler, busser, bygg- og anleggsmaskiner, maritimt og indistruelle motorer.

Kilde: MackTrucks.com

President Donald Trump og to av Volvo sine nye lastebilder foran det hvite hus.

Canadus HD-1224 på alle modeller ved ny fabrikk for volvo trucks NA

“Fra og med 4. februar 2019 vil alle modeller som bygges på New River Valley fabrikken til Volvo ha Canadus HD-1224 som standard.” Sier Volvo i et informasjonsskriv. (Se under)

Volvo Trucks

Konsernet begynte å produsere tunge kjøretøy og dieselmotorer i Sverige i 1927. Nå finner du produktene våre på over 190 markeder.

Den første Volvo-lastebilen så dagens lys i 1928. Siden den tid har vi utviklet oss til å bli den største produsenten av tunge lastebiler i Europa. Vi er kjent for vår pålitelighet. Den understrekes av våre tre kjerneverdier – kvalitet, sikkerhet og miljøhensyn. Alle kjerneverdiene spiller en rolle i alt vi gjør.

Kilde: Volvotrucks.no

Ladetips fra Volvo!

Last ned

CANADUS HD-1224

Batterisvikt kommer alltid ubeleilig, og nye batterier er kanskje ikke tilgjengelig der og da.

Besøk Canadus

 

EG ELECTRONICS

EG Electronics er en betydelig aktør i Auto markedet og har kontorer i 6 land med hovedkontor i Spånga i Sverige.

Besøk EG Electronics