BOBIL/Fritidsbåt

Her kan du lese deg opp i forhold til dine forbruksbatterier og startbatteri i alle versjoner med bly/syre som basis. Når vi er i sluttfasen på 2022 sesongen, og møter 2023 sesongen, er vi mer enn noen gang trygg på at du som bruker vil oppleve Canadus HD-1224 som en vesentlig del av en forutsigbar batteribank, se hva en kunde skrev til meg ved utgangen av 2019, det gir meg optimistisk syn på tiden foran meg. De to siste sesongene har preget oss alle, men vi er optimistiske på at hver enkelt av oss har evnen til se framover,

Bobiler / Fritidsbåter har som kjent et litt annet behov for pålitelighet en våre vanlige kjøretøy for persontransport. Vedlikehold er selvfølgelig en viktig del av arbeidet med å holde et nyttekjøretøy i god operasjonell stand.

Det viser seg gang på gang at bodelsbatterier/forbruksbatterier skaper unødig mange problemer, og i utgangspunktet er dette noe som viser seg vanskelig å “vedlikeholde”.

Med tanke på dagens batterier med lukket celle struktur er det ikke annet vedlikehold som kreves enn sjekking at tilkoplinger er rene og uten korrosjon.

Selve batteriet byttes bare ut når problemer etter en tid oppstår. Dette kan det nå imidlertid være slutt på! Ved å montere en Canadus HD-1224 på batteriet (batteriene) vil levetiden på selve batteriet og de omkringliggende systemer øke betraktelig.

Canadus HD-1224 kan brukes på alle typer blybatterier som AGM, Gel og fritt ventilerte.

Enheten er aktiv når batteriet får lading enten fra generatoren i kjøretøyet eller fra en ekstern montert lader, det vil si 13,1Volt.

Canadus HD-1224 forhindrer og reverserer et fenomen som oppstår i alle batterier når det lades eller utlades. Dette fenomenet kalles sulfatering. Det er en bi prosess som er en konsekvens av hvordan et batteri kan lagre og gi fra seg energi. I praksis vi dette bety at fra første lading av batteriet vil det oppstå en sulfateringsprosess.

Konsekvensen av dette blir at blyplatene, som utgjør store deler av batteriet innvendig, blir dekket av større eller mindre isolatorer (ikke ledene krystaller). Disse vil fra dag en bare vokse i størrelse, motstanden øker og evnen til å ta til seg strøm reduseres med det resultat at batteriverdien forringes betydelig. Dette går utover generatoren som må jobbe mer med å lade batteriet. Samtidig med dette synker batteriets kapasitet nettopp på grunn av at batteriet ikke tar til seg nok lading. En annen bieffekt er at ladetemperaturen stiger samtidig med at batteriets evne til å “hindre” strømtopper svekkes.

Siden dette er en langsom prosess vil det ikke merkes like godt i vanlige kjøretøy med moderat strømtrekk, men i bobil/fritidsbåt og andre typer nyttekjøretøyer vil dette merkes relativt raskt i forhold til batterikapasitet.

Canadus HD-1224 arbeider med en pulsteknologi som virker på disse “ikke ledene krystallene” slik at disse oppløses og føres tilbake til blyplatene i form av aktivt materiale. Det er denne pulsteknologien som hindrer et batteri fra å bli kassert.

I disse tider med en øket miljøbevissthet er dette gode nyheter. Samtidig med at kapasiteten på batteriet holdes på et høyt nivå. Mindre varmgang ved ladeprosessen betyr også bedre levevilkår for generator eller eksternt montert lader. Brukeren opplever forutsigbarhet og økt yteevne i strømforsyningen.

Canadus HD-1224 er enkel å montere, en ledning til + og en ledning til -.  Den krever ingen vedlikehold, og arbeider automatisk når batteriet blir ladet og trekker ikke strøm fra batteriet når dette ikke lades.

Jeg ønsker å gjøre oppmerksom på at det er fullt mulig å montere en Canadus HD-1224 på et batteri som har vært en del avstrømforsyningen i en bestemt tidsperiode fra det var nytt, men vi kan selvfølgelig ikke garantere for resultatet, det er mye som skal være på plass om det går den rette veien, men det er lov å prøve! Den absolutte beste effekten får du når Canadus HD-1224 monters på et nytt batteri. 

 

KNAUS Tabbert og Frankana Freiko, tyskland.

Med virkning fra 01.01.2020 er vi i posisjon hos så vel Knaus Tabbert som Frankana Freiko. 

,FERDA har valgt å videreføre avtalen fra 2019 som har vært av stor betydning for oss gjennom Canadus HD-1224. Finn Langtvedt og Knaus Tabbert i Tyskland har valgt etter omfattende dokumentasjon å presentere Canadus HD-1224 i markedet for linjeproduksjon, og den betydelige kjeden Frankana Freiko har valgt å implementere Canadus HD-1224 hos sine forhandlere i Tyskland. Dette markedet er betydelig, og dette er selvfølgelig en retning jeg og Canadus Power Systems er svært stolte av.

Vil takker alle involverte for den tillit som er vist oss, den skal pleies etter alle kunstens regler! 

Vårt samarbeid med Knaus Tabbert vil være vår styrke, og vi skal gi markedet en løsning i forebyggende tiltak som igjen bidrar til større forståelse for den energi som kan lagres i et AGM batteri og gi en trygghet i forhold til fricamp der det er av vesentlig betydning at du alltid har den strøm tilgjengelig som du forventer. 

 

Takk til Bjørn Engesmo for at du gir tillit til å montere Banner Dual batterier og Canadus HD-1224 i din båt, vi vet hvor mye den betyr for deg og familien. Mitt bidrag til din opplevelse er at du skal ha forutsigbare forbruksbatterier når du er i skjærgården uten landstrøm. Du har strømkrevende detaljer som jeg er trygg på vil oppføre seg akkurat som det skal. Vi har parallellt til denne fritidsbåten en hytteeier som tester Canadus HD-1224 opp mot et større batteri som er tre år og har begynt å synge det siste verset på batterisangen, jeg håper å reversere dette med Canadus HD-1224, jeg holder dere oppdater, om det går den eller den veien. Jeg tror vi har stanset sangen:-)

 

Her er batteriene til Bjørn ferdig montert, inklusive Canadus HD-1224 selvfølgelig!

 

Canadus HD-1224 forhindrer og reverserer et fenomen som oppstår i alle batterier når det lades eller utlades. Dette fenomenet kalles sulfatering. Det er en bi prosess som er en konsekvens av hvordan et batteri kan lagre og gi fra seg energi. I praksis vi dette bety at fra første lading av batteriet vil det oppstå en sulfateringsprosess.

 

Konsekvensen av dette blir at blyplatene, som utgjør store deler av batteriet innvendig, blir dekket av større eller mindre isolatorer (ikke ledene krystaller). Disse vil fra dag en bare vokse i størrelse, motstanden øker og evnen til å ta til seg strøm reduseres med det resultat at batteriverdien forringes betydelig. Dette går utover generatoren som må jobbe mer med å lade batteriet. Samtidig med dette synker batteriets kapasitet nettopp på grunn av at batteriet ikke tar til seg nok lading. En annen bieffekt er at ladetemperaturen stiger samtidig med at batteriets evne til å “hindre” strømtopper svekkes.

Synes du dette høres spennende ut så er du velkommen med din bestilling, send en epost til jens@jenskleven.no, flere forhandlere av bobiler har Canadus JD-1224 på lager. 

 

Kjøpte en Canadus av deg for ca 4 år siden og har brukt den på min forbruksbank i båten.

Min AGM-bank er etter 3 sesonger så god som ny viser en batteritest. Dette stemmer med min egen subjektive oppfattelse.

Fantastisk, jeg ønsker å bestille en Canadus til.

Med vennlig hilsen
Jens Peder Høyer

Vi i Canadus teamet er stolt over at en såpass betydelig aktør i fritidsbåt markedet velger å ha Canadus HD-1224 i sin portefølje. Utover høsten håper jeg å kunne besøke noen av kundene å gå litt i dybden på batteriteknikken. 

Jeg håper vi skal få flere og flere som blir oppmerksomme på hva Canadus HD-1224 kan bidra med på så vel startbatterier som forbruskbatterier. 

Takk for tilliten til TELMO teamet!

CANADUS HD-1224

Batterisvikt kommer alltid ubeleilig, og nye batterier er kanskje ikke tilgjengelig der og da.

Besøk Canadus

 

EG ELECTRONICS

EG Electronics er en betydelig aktør i Auto markedet og har kontorer i 6 land med hovedkontor i Spånga i Sverige.

Besøk EG Electronics