Canadus HD-1224, en sann venn av blybatterier i alle versjoner ..

Alle typer med bly/syre, AGM teknikk, Gel, eller våte åpne batterier.

HVEM ER Jens KLEVEN?

 

Jens har bakgrunn som gründer og startet opp i 1993 med egen bedrift. Det har vært dager med utfordringer, og det har vært dager da jeg ser at mine ideér har funnet veien til kunder i profesjonelle miljøer, det har gitt meg kraft til å finne nye produkter og kunder i inn- og utland.

Sulfatering i blybatterier har vært en del av min hverdag siden 1995-96, og i dag er Canadus HD-1224 implementert i linje produksjon og leveres i et antall av ca 7000 enheter hver måned. Men veien har vært kronglete fram til den dagen da første sending gikk fra Canadus Power Systems i USA, og ble fordelt rundt omkring på fabrikker Globalt gjennom EG Electronics i Sverige.

Fra 1.juni i år skal jeg konsentrere meg om Bobilmiljøet og fritidsbåter, se egen side og brosjyrer.

Ta kontakt

EG Electronics

EG Electronics er en betydelig aktør i Auto markedet og har kontorer i 6 land med hovedkontor i Spånga i Sverige.

Jeg er ikke lite stolt av å kunne vise til at denne aktøren viderefører Canadus HD-1224 i det Gobale markedet i kontrakt med Canadus Power Systems, og Canadus HD-1224 er kommet til den posisjonen den er konstruert for å gjøre sin nytte, nemlig som et forebyggende tiltak i forhold til forutsigbare verdier i et moderne kjøretøy. Elektronikken må strøm- og spenningforsynes på optimal måte, og med disse verdiene vil så vel kunde som produsent ha nytte av installasjonen.

Jeg takker alle involverte for den tillit som er vist meg i hele perioden og jeg skal være med en periode framover slik at jeg får anledning til å se veksten i markedet på nært hold, jeg gleder meg!

Besøk EG Electronics

Canadus

Canadus Power Systems er den eneste originale produsent og utvikler av Canadus HD-1224. Det hele startet i 1992-93 med Can-Pulse, og Canadus Power Systems er en solid leverandør av teknologien og har møtt de strengeste krav i forhold til konstruksjon, testdokumentasjon fra anerkjente laboratorier, og egenskaper som Canadus HD-1224 innehar. Med bakgrunn i dette, så har vi satt en garantiperiode på 7 år, vi kunne like gjerne skrevet 15 år!

Når du ser filmen under, se for deg den omfattende konstruksjonen og det utviklingsarbeidet som har vært grunnlag for ferdig produkt.

Jeg er stolt av å være den som brakte produktet til tegnebordet via min mangeårige kunde som ønsket linjeproduksjon, og det faktum at en lang karriere nå har kommet til et nytt nivå, takket være den profesjonelle holdningen som er vist fra eierskapet i Canadus Power Systems, og ikke minst tilliten til en liten aktør i et stort miljø!

Gå gjerne til Canadus sine nettsider og bli bedre kjent med bedriften.

 

Besøk Canadus