FRITIDSBÅT

Har du et eller flere batterier i parallell som forbruksbatterier så vil denne siden gi deg noen enkle veiledninger til en mer forutsigbar strømdrift.
Fritidsbåter har som kjent et litt annet behov for pålitelighet en våre vanlige kjøretøy for persontransport. Vedlikehold er selvfølgelig en viktig del av arbeidet med å holde en batteribank optimal på verdier, i god operasjonell stand.

Det viser seg gang på gang at forbruksbatterier skaper unødig mange problemer, og i utgangspunktet er dette noe som viser seg vanskelig å “vedlikeholde”.

Med tanke på dagens batterier med lukket celle struktur ( Gel og AGM ) er det ikke annet vedlikehold som kreves enn sjekking at tilkoplinger er rene og uten korrosjon.

Selve batteriet byttes bare ut når problemer etter en tid oppstår. Dette kan det nå imidlertid være slutt på! Ved å montere en Canadus HD-1224 på batteriet (batteriene) vil levetiden på selve batteriet og de omkringliggende systemer øke betraktelig.

Canadus HD-1224 kan brukes på alle typer blybatterier som AGM, Gel og fritt ventilerte.

Enheten er aktiv når batteriet får lading enten fra generatoren i kjøretøyet eller fra en ekstern montert lader, det vil si 13,1Volt.

Canadus HD-1224 forhindrer og reverserer et fenomen som oppstår i alle batterier når det lades eller utlades. Dette fenomenet kalles sulfatering. Det er en bi prosess som er en konsekvens av hvordan et batteri kan lagre og gi fra seg energi. I praksis vi dette bety at fra første lading av batteriet vil det oppstå en sulfateringsprosess.

Konsekvensen av dette blir at blyplatene, som utgjør store deler av batteriet innvendig, blir dekket av større eller mindre isolatorer (ikke ledene krystaller). Disse vil fra dag en bare vokse i størrelse, motstanden øker og evnen til å ta til seg strøm reduseres med det resultat at batteriverdien forringes betydelig. Dette går utover generatoren som må jobbe mer med å lade batteriet. Samtidig med dette synker batteriets kapasitet nettopp på grunn av at batteriet ikke tar til seg nok lading. En annen bieffekt er at ladetemperaturen stiger samtidig med at batteriets evne til å “hindre” strømtopper svekkes.

Siden dette er en langsom prosess vil det ikke merkes like godt i vanlige kjøretøy med moderat strømtrekk, men i fritidsbåt vil dette merkes relativt raskt i forhold til batterikapasitet.

Canadus HD-1224 arbeider med en pulsteknologi som virker på disse “ikke ledene krystallene” slik at disse oppløses og føres tilbake til blyplatene i form av aktivt materiale. Det er denne pulsteknologien som hindrer et batteri fra å bli kassert.

I disse tider med en øket miljøbevissthet er dette gode nyheter. Samtidig med at kapasiteten på batteriet holdes på et høyt nivå. Mindre varmgang ved ladeprosessen betyr også bedre levevilkår for generator eller eksternt montert lader. Brukeren opplever forutsigbarhet og økt yteevne i strømforsyningen.

Canadus HD 1224 er enkel å montere, en ledning til + og en ledning til -.  Den krever ingen vedlikehold, og arbeider automatisk når batteriet blir ladet og trekker ikke strøm fra batteriet når dette ikke lades.