CANADUS HD-1224

KGK.No , KGK.SE og Egelectronics.com vil være lagerfrende på hele vårt program innefor “sure-Start” Les mer på sidene våre.

  • Øker levetiden på ditt batteri med opptil 7år!
  • 7 års garanti!
  • Enkel montering!
  • Gratis frakt i hele Norge!

BESTILLINGSSKJEMA

Årene som kommer  vil sette en ny kurs for oss alle, Canadus Power Systems og Merlin Solar har utviklet en ny generasjon energi paneler "Smart Energi".  Canadus HD-1224 er en viktig del i dette, og tar hånd om de batteriene som har bly/syre som base. Med "Smart Energi " panelene kan vi gi litium batterier den nødvendige strømforsyningen i oppstart som denne batteriteknikken krever. Linjeproduksjon hos Volvo Truck,Mack Trucks, etablert hos Renault Trucks, en del av garanti grunnlaget hos Norsk Scania,  BussBygg på Skåla monterer Canadus HD-1224 i sine påbygg der det er montert batteribank, og har gjort det i mange år, faktisk mer enn 13 år!  Entrack AS med sine Banner batterier gir 3 års garanti mot at Canadus HD-1224 monteres fra første dag i sine batterier. .....Som en bekreftelse på at vi er på riktig side av problematikken rundt sulfatering så har to av de virkelig store aktørene i USA, nemlig Volvo Truck Nord Amerika og MACK Truck Nord Amerika besluttet å montere Canadus HD-1224 i linjeproduksjon på samtlige modeller ved alle sine fabrikker. Du finner pressemeldingen på begge aktørene under Dokumenter. Forsvaret har konkludert Canadus HD-1224 etter omfattende installasjoner og resultater av disse.

 

Det er dokumentert betydelige besparelser og liten eller ingen batteri bytte etter at det ble besluttet å montere Canadus HD-1224 i Forsvarets enheter.

Takk alle for tilliten, jeg og Canadus teamet lover å levere i framtiden!

 

Ved inngangen til 2023 har vi passert 725 000  enheter Canadus HD-1224 i det globale OE markedet gjennom Volvo Truck. Det er betydelig for alle involverte, natur og miljø og redusering av uttak av bly fra gruvevirksomhet. Se bekreftelsen under, om ønsker du denne elektronisk , send meg en e-post på jens@jenskleven.no 

Tusen takk til alle involverte for den tillit som er vist oss i Canadus Teamet, velkommen inn i 2023.

Vi skal vise styrke!

Våre Energi matter fra Merlin i kombinasjon med vår Canadus HD-1224 vil sekundær batterier i alle applikasjoner som ikke har tilgang til landstrøm få nødvendig tilgang til strøm og holde batterispenningen  på topp, vi beregner ditt behov, og du vil få en komplett løsning. Du kan lese mer på siden vår om denne løsningen.

 

 

Med solid dokumentasjon kan vi vise til et betydelig kutt i bruk - og utvinning av bly via den miljø satsningen som Volvo / Mack Trucks har bidratt med via linjeproduksjon og bruk av Canadus HD-1224 som minimaliserer bruk av bly ved at blybatterier står betydelig lenger i applikasjonene som igjen bidrar til betydelige kutt. USArmy har gjennomgått vår løsning og gitt tillatelse å vise til testen med detaljer. Vi har satt et 5 års perspektiv på batteriene, men det kan med rimelig sikkerhet økes.

 

Hva gjør Canadus HD-1224 rent teknisk?

Canadus HD-1224 forhindrer og reverserer et fenomen som oppstår i alle batterier når det lades eller utlades. Dette fenomenet kalles sulfatering. Det er en bi prosess som er en konsekvens av hvordan et batteri kan lagre og gi fra seg energi. I praksis vi dette bety at fra første lading av batteriet vil det oppstå en sulfateringsprosess.

Canadus Power Systems I USA har utviklet teknikken som er patentert og valgt av Volvo Truck i de globale fabrikkene for montering i hver og en av tunge lastebiler, det inkluderer også Mack Trucks.

Tallene under viser med all tydelighet at Canadus HD-1224 har, og kan videre, bidra med betydelige kutt i bly forurensningen, samt bidra svært positivt til miljøet ved at produksjonen av bly reduseres betydelig. Om Canadus HD-1224 benyttes i større grad vil tallene selvfølgelig også bli betydelig større.

 

Vår CEO Dr. Dr. Jack A. Scott har sett på tallene, og oppsummert hva vi har bidratt med så langt. Dette ble beregnet ut i fra 600 000 enheter montert, nå har vi passert 725 000 enheter, det betyr en betydelig økning og bidrag til miljøet. 

Not all 600,000 units went to 24-v systems as some were sold in the US for 12-v systems, however, I think most class-8 trucks have 4-batteries each.

That would be 2,400,000 batteries exposed to pulse technology.

 

If we extend battery life by an average of 2-years, we’ve eliminated the manufacturing of 4,800,000 batteries.

 

Here are the environmental impacts for that many batteries weighing 55-lbs each (25 kg)

24 kg CO2 generated per battery produced = Reduction of 115,200  tons of CO2 due to 4.8 million batteries eliminated

0.71 tons of earth mined per battery produced = Reduction of 3,408,000 tons of earth not mined due to 4.8 million batteries eliminated

 

 

Ved inngangen til 2023 er jeg stolt av å kunne presentere to betydelige aktører i Autoindustrien som har valgt å bruke tid og resurser på å videreføre teknologien som Canadus Power Systems har utviklet. "Sure Start" er et komplett alternativ til krevende brukere som forventer forutsigbare løsninger over tid. KGK.se samt Egelectronics.com skal videreføre våre produkter i sine respektive markeder. Jeg skal være med en periode, og sammen med dyktige kollegaer skal vi sammen sette en agenda for sikker og forutsigbar strømforsyning i ulike enheter der blybatterier er en primær, eller sekundær energikilde. Besøk gjerne nettsidene til KGK.se og EGElectronics, bli kjent med hva markedet kan bidra med for din bedrift. 

Jenskleven.no skal være aktiv i Norge, du er selvfølgelig velkommen til rette spørsmål direkte til meg. jens@jenskleven.no  

 

 

CANADUS HD-1224

Batterisvikt kommer alltid ubeleilig, og nye batterier er kanskje ikke tilgjengelig der og da.

Besøk Canadus

 

EG ELECTRONICS

EG Electronics er en betydelig aktør i Auto markedet og har kontorer i 6 land med hovedkontor i Spånga i Sverige.

Besøk EG Electronics