Canadus Solar

Canadus Power Systems har igjen vist seg fra sin beste side, Canadus HD-1224 og Canadus Solar gir energipanel en ny dimensjon! "Smart Energy Panel"

Hvorfor velge Canadus Solar “Smart Energi panel” ?

En helt ny energi verden, Ved inngangen til 2023 er det flere aktiviteter vi kan vise til i 2021 og 2022 ser fram til å videreføre. Vi har montert 2x 440 watt “Smart Energi Paneler” på 2 semi traller med batteribank for løftelem i samarbeid med Norsk Scania og ASKO. Parallelt til dette følger vi nøye med tilsvarende løsning for påbygg hos BUSSBYGG på Molde som har brukt Canadus HD-1224 og Booster fra Micropower, tidligere Primepower, men uten Energi panel. Dette er bare starten på en for oss ny energi verden. Vi oppdager hele tiden nye områder der “smart Energi paneler” kan endre strømforsyningen til kunden, det være seg industrien, eller privat. Vi kommer med bærbare løsninger som har samme teknologi i panelene for så vel 12 volt som 24 volt og selvfølgelig følger vi oppe med Canadus HD-1224 som den viktige komponenten den er i verdikjeden.   …takk til alle som følger!

Merlin Solar / Canadus Power Systems

Ingeniørene hos Merlin Solar og Canadus Power Systems har tatt moderne teknologi til et nytt nivå, forbi det vi forbinder med kjente solpaneler. De 10 referansepunktene som er vist i kolonne under Merlin Solar gir et bilde av hva vi mener med denne kvaliteten.

Legg spesielt merke til `Military Grade Design and Approval` Ingeniører fra så vel Merlin som Canadus Power Systems fikk en solid utfordring som ledet til dette produktet. Sammenlign gjerne med konvensjonelle løsninger inn solpaneler, vi tåler det! 

Canadus batteriløsning i et system

Vår løsning til vedlikeholdslading av bly/syre batterier via Merlin solpanel og Canadus HD-1224  vil gi betydelige besparelser. At applikasjon alltid vil være operativ er selvfølgelig en del av dette.

Den nye generasjonen solpanel

 

Merlin Solar og Canadus Power Systems satte seg ned ved bordet og tok beslutningen om å ta Det Amerikansek Forsvarets krav til deres satsning på solpaneler på alvor. Dette betinget en satsning på etablert teknologi med nye krav som markedet ikke var forberedt på, de var nemlig så spesielle at det måtte legges betydelig oppgradering på teknikken til for at kravene skulle innfris.

Disse panelene i kombinasjon med Canadus HD-1224 skal betjene krevende oppgaver i et krevende marked. 

Med tester og godkjenninger på plass er vi klare for å møte disse kravene, alt fra anleggsmasinen som står langt fra alfarvei og til containere med aggregat. Vi skal tilby det ypperste i dette markedet, vi lover!

 

Containere med Aggregat 

Her vil Canadus Solar gjøre den jobben som igjen vil sikre solid drift og alltid start av aggregat. Startstrøm vil være optimal da satrtbatteriet vil være fritt for sulfatering via Candus HD-1224, og ladstrøm via Canadus Solar.

I kombinasjon vil dette bidra til en forutsigbarhet for operatøren og et betydelig bidrag til et renere miljø da startbatteriet vil være i optimal tilstand.

 

Flere utgaver for tunge kjøretøy.

 

Startbatterier i denne næringskjeden er alltid utsatt for sulfatering da det er mye parallelle laster, det vil si strømtrekk fra ulike komponeneter, som igjen belaster cellene og gir rom for sulfatering. Dette er en prosess som du kan lese mer om på sidene mine. 

I en kombinasjon med Canadus HD-1224 direkte på batteriene og et Canadus Solar panel montert vil du alltid ha nytte av den ladestrømmen som panelet gir som kompensasjon for det trekket kjøretøyet krever av strømtilførsel.

 

Krav fra US Army.

På siden min finner du “approved” , godkjent, fra USArmy på panelet vårt, det betyr timer etter timer med planlegging og testing, diokumentasjoner og underlag før produksjon.

Som dere ser av filmen er disse kravene oppfylt, og vi er i gang med serieproduksjon av panelene. En god venn av meg i lastebil miljøet spurte innledningsvis når jeg fortalte om panelet, “Tåler dette høytrykksspyler Jens? ” Ja, det gjør det! Og mer til.

USArmy har satt agenda for krav, vi responderte og leverte etter spesifikasjonene.

Legg merke til ladestrømmen, den er stabil selv med de brutale inngrep i ladekretsen.

Du skal alltid være trygg på denne kombinasjonen for at akkurat ditt kjøretøy skal ha “rene” startbatterier og trygg drift.

Et startbatteri skal alltid være operativt, det er vår oppgave, vi innfrir!

Se filmen, still kritiske spørsmål, men jeg er trygg på at dine kritiske spørsmål vil bli besvart på aller beste måte. 

Våre energi paneler er i en egen divisjon, les og kom gjerne med ønske om utvidet informasjon.

Dette er de ulike teknologiene som er i markedet, USArmy var klar på sine krav, vi oppfylte disse til 100%. Men vær endelig klar over at Canadus HD-1224 er den enheten i verdikjeden som gir anledning til komplett strømforsyning mot batteriene, dette med bakgrunn i at det ikke oppstår indre motstand i et batteri fritt for sulfatering. 

Se her;

CIGS-teknologi. Det er to store ulemper med disse panelene i forhold til Merlin silisiumbaserte paneler:

 

  • CIGS-materialet tåler ikke så godt fuktighet. CIGS-panelprodusenter bekjemper denne svakheten ved å plassere et dyrt vannbestandig lag i panelet.   Når vann trenger inn i panelet (via en ripe i de øverste eller nederste overflatene, eller via panelkanten) forringes panelet dramatisk. se vedlagt bilde – en av våre amerikanske kunder hadde erfaring med CIGS-paneler før de fikk høre om Merlin.
  • Vi avbildet et av CIGS-panelene deres, og du kan se at panelet allerede er skadet etter bare noen få uker på lastebilen. Og de lyse områdene på bildet? Varmeflekker, og et brent lastebiltak, venter dem!
  • Den andre store forskjellen er panelets effektivitet. Tynnfilmpaneler har materialer av svært lav effektivitet i solcellene sine. For eksempel, det største panelet dette selskapet lager, leverer bare 95 watt. Sammenlign det med en Merlin TBS120L på tilsvarende størrelse (0,75 m^2 vs. 0,76 m^2) på 120 watt. Merlins paneler i samme størrelse, leverer minst 25 % mer strøm. Og vi har enkeltpaneler på opptil 475 watt hvis kunden har behov for enda mer strøm.
  • CIGS-paneler, som er laget i plast, tåler ikke særlig godt UV-eksponering. Merlins fleksible paneler er konstruert for en levetid på 20 år.

 

 

Canadus / Merlin lager fleksible paneler, det er viktig å skille mellom «tynnfilmpaneler» med lav effektivitet som CIGS eller amorfe silisium solceller  og Merlins krystallinske silisiumbaserte paneler. Merlin flex-paneler har den beste kombinasjonen – fleksibelt som et tynnfilmpanel, høy effekt takket være krystallinsk silisium og robust på grunn av Merlins gitterteknologi.

 

Vi sender komplett test som er utført av det Amerikanske forsvaret, send epost til jens@jenskleven.no

        

 

USArmy, 2022

Etter omfattende tester over tid er USArmy svært godt fornøyd med resultater av testene som er gjort. De første 400 “sure / start” pakkene er under montering, og vi vil ved inngangen til 2023 vise installasjonene på egen video og med dokumentasjon selvfølgelig.

Om du sender en forespørsel på jens@jenskleven.no så skal jeg sende deg elektronisk en komplett informasjon.

 

 

CANADUS HD-1224

Batterisvikt kommer alltid ubeleilig, og nye batterier er kanskje ikke tilgjengelig der og da.

Besøk Canadus

 

EG ELECTRONICS

EG Electronics er en betydelig aktør i Auto markedet og har kontorer i 6 land med hovedkontor i Spånga i Sverige.

Besøk EG Electronics